• PDF

    Penulis : Firman Hidayat

    Makalah ini memaparkan tentang perhatian yang besar para salafus sholeh menghidupkan Ramadhan dengan membaca al-Qur’an sehingga seyogyanya kita dapat mencontoh mereka.

Tanggapan anda