Ada Apa Di Hari Kiamat

Pengarang, Penulis : Muhammad Ahmad Muhammad al ’Ammari

Terjemah: Arif Syarifuddin

Editor: Eko Haryanto Abu Ziyad

Sumber-sumber, Referensi:

Kategori ilmiyah:

Keterangan

Buku ini membahas tentang keimanan pada hari akhir yang merupakan rukun kelima dari rukun iman yang enam. Beriman pada hari kemudian menjadikan pola kehidupan seorang muslim lebih tertata, serta sensitif, sehingga menggerakkan anggota badan untuk giat beribadah….

Tanggapan anda