at-Tadzhib fi Adillatit Taqrib

Pengarang, Penulis :

Keterangan

Kitab "at-Tadzhib fi Adillatit Taqrib' yang dikenal dengan nama 'Matan Abu Syuja' dalam fiqh mazhab Syafi'i.

Download
Tanggapan anda