Matan al-Ghayah wat Taqrib (Matan Abu Syujak)

Pengarang, Penulis :

Keterangan

Matan Abu Syuja' adalah matan fiqh ringkas mazhab Syafi'i, banyak manfaatnya, besar faedahnya, pegangan bagi pemula dan pengingat bagi yang sudah ahli. Pengarangnya memperbanyak bagian dan membatasi perkara masalah. Karena itulah ia mendapat perhatian besar...

Download
Tanggapan anda