Tarikhul Khulafaa (Sejarah Para Khalifah)

Pengarang, Penulis : Jalaluddin as-Sayuthi

Keterangan

Satu kitab yang membahas generasi tertentu dalam para khalifah, mereka dari sejak masa khulafaur Rasyidun hingga akhir masa khilafah 'Abbasiyah. Di mana penulis menjelaskan biografi para khalifah, permulaan masa khilafahnya, dan peninggalan peninggalannya di masa kekhalifahannya.

Download
Tanggapan anda