Mengangkat Kedua Tangan Dalam Shalat

Pengarang, Penulis : Mohammad Isma’il Al Bukhari

Keterangan

Mengangkat kedua tangan ketika ruku' dan bangkit darinya, dan ketika berdiri dari dua rekaat merupakan masalah yang banyak dihasas oleh para ulama sejak dulu, di antaranya Imam muhadditsin pengarang shahih.

Download
Tanggapan anda