al-Manzhumah al Haiyah fi az-Zuhd wa at Targhid wa at Tarhib

Pengarang, Penulis : Hafidz Ahmad Al-Hakami

Keterangan

Sya'ir karya Syaikh Hafizh Hakamy tentang zuhud, dorongan dan ancaman.

Download

Kategori ilmiyah:

Tanggapan anda