Kategori ilmiyah

  • PDF

    Pengarang, Penulis : Majid Sulaiman Al-Rasi

    Ini adalah ungkapan ringkas yang dipilih dari kitab 'IGhatsatul Lahfan min masha'idisy syaithan' karya Syamsuddin Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dia menjelaskan perubahan secara berangsung angsur yang terjadi dalam aqidah bangsa Yahudi sepanjang masa.

Tanggapan anda