Kategori ilmiyah

 • PDF

  Tulisan ini menjelaskan secara rinci tentang makna hadits “Agama adalah Nasehat”. Hadits ini merupakan salah satu hadits yang sangat agung kedudukannya, karena dia mencakup seluruh ajaran agama Islam, entah itu yang berkaitan dengan hak-hak Allah, hak-hak rasul-Nya maupun hak-hak umat manusia pada umumnya.

 • PDF

  Makalah ini membahas tentang salah satu akhlak salafus shalih, yaitu amar ma’ruf dan nahi mungkar (menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari perbuatan mungkar). Dalam makalah diceritakan berbagai macam kisah penerapan amar ma’ruf dan nahi mungkar dari kalangan salafus shalih, baik dari generasi sahabat maupun dari generasi setelah mereka. Diceritakan bagaimana Ubadah bin Shamit radhiyallahu ‘anhu menyuapkan tanah di mulut khathib yang memuji Mu’awiyah radhiyallahu ‘anhu di hadapannya. Demikian pula kisah Ibnu Ummi Maktum, Abu Dzarr radhiyallahu ‘anhuma, Abdurrahman al-Auza’iy, Muhammad al-Hubuly, Hakam bin Amr, dan yang lainnya, semua itu mengisahkan penerapan amar ma’ruf dan nahi mungkar dari kalangan salaf, tanpa rasa takut atau berpura pura. Wallahu ‘alam.

 • PDF

  Amar ma’ruf nahi mungkar adalah tonggak masyarakat muslim, tidak menegakkannya akan membawa kepada kehncuran dan laknat dari Allah. Amar ma’ruf nahi mungkar bisa dilakukan dengan tangan, lisan dan hati, inilah selemah-lemah keimanan.

 • PDF

  Di antara perintah besar yang menjamin kemaslahatan umat ini adalah amar ma’ruf nahi mungkar. Dengannya umat Islam menjadi mulia dan meninggalkannya adalah kehinaan serta kebinasaan. Tingaktan cara dalam amar ma’ruf nahi mungakar adalah merubah kemungkaran dengan tangan, kemudian lisan kemudian baru hati. Dan amar ma’ruf nahi mungkar memiliki empat tingakatan: Pertama: Kemungkaran menghilang lalu kebaikan datang menggantikan. Kedua: Kemungkaran menjadi sedikit sekalipun belum hilang secara keseluruhan. Tingkatan ini disyari’atkan. Ketiga: Akan mengakibatkan munculnya kemungkaran yang sama. Pada tingkatan ini amar ma’ruf menjadi obyek ijtihad Keempat: Menghilangkan kemungkaran namun akan mengakibatkan munculnya kemungkaran yang lebih buruk darinya. Maka amar ma’ruf diharamkan.

 • PDF

  Menerangkan mengenai betapa agungnya perkara wajib ini, sekaligus untuk menjelaskan betapa urgensinya dalam kehidupan individual, masyarakat maupun berbangsa. Implementasi dan penegakkannya dapat membaikkan umat, membawa kebaikan yang banyak dan menekan tingkat kejahatan, meminimalisir kemungkaran. Sebaliknya dengan ditinggalkannya perkara ini, menimbulkan akibat-akibat yang mengerikan, berbagai bencana besar, kejahatan yang merajalela, perpecahan umat, hati-hati yang mengeras atau bahkan mati, munculnya perbuatan-perbuatan nestapa dan semakin merebak luas, vokalnya suara-suara kebatilan, serta maraknya kemungkaran.

Tanggapan anda