Kategori ilmiyah

  • Arab

    PDF

    Makalah ini menjelaskan tentang: berbagai macam hasil bumi, hukum zakat biji bijian dan buah buahan, yang wajib pada zakat biji bijian dan buah buahan, waktu wajib zakat, kadar zakat madu, hukum zakat kebun yang disewakan, hukum zakat yang dikeluarkan dari laut, kadar zakat barang tambang, kadar zakat rikaz.

Tanggapan anda