Kategori ilmiyah

  • Arab

    PDF

    Makalah ini menjelaskan tentang definisi memerdekakan budak, kemerdekaan dan perbudakan dalam Islam, hikmah disyari'atkannya memerdekakan budak, keutamaannya, definisi mukatabah, hukumnya, dan hukum tadbir.

Tanggapan anda