Kategori ilmiyah

  • PDF

    Disamping shalat wajib lima kali sehari semalam, Allah swt mensyari’atkan shalat-shalat sunnah sebagai pendekatan diri kita kepada Allah swt. Makalah ini membahas tentang keutamaan salat malam secara umum berdasaran al-Qur`an, sunnah dan perkataan para ulama salaf.”

  • PDF

    Di antara rahmat Allah -azzawajalla- kepada hamba-hamba-Nya, Dia berikan kepada kita amalan-amalan mudah yang pahalanya menyamai pahala shalat malam. Siapa yang luput melakukan shalat malam atau lemah melaksanakannya, janganlah melewatkan amalan-amalan tersebut agar berat timbangan amalnya. Ini bukanlah ajakan untuk meninggalkan shalat malam, \”Salafusshalih\” -rahimahumullah- (generasi terdahulu kita) tidak memahami seperti itu, mereka giat dalam setiap medan kebaikan.

  • PDF

    Menjelaskan tentang keutamaan shalat malam yang merupakan kebiasaan orang-orang yang shaleh, dimana dalam shalat tersebut seseorang mendapatkan kesempatan untuk bermunajat kepada Allah swt dan mengajukan permohonannya kepada sang Khaliq.

Tanggapan anda