Keterangan

Tulisan ini berusaha untuk memberikan argumentasi yang berusaha meluruskan kesalahpahman tentang syaikh Abdul Wahhab dalam peranannya di Saudi Arabia

Tanggapan anda