Keterangan

Allah SWT memberikan harta kekayaan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Apabila harta itu sampai kepada seseorang dengan cara yang salah (dilarang) maka ia menjadi harta yang haram. Bila dengan cara yang benar maka ia menjadi halal. Namun bagaimanakah caranya berlepas diri dari harta yang haram? Seperti mendapat bunga dari bank konvensional, bagaimanakah cara supaya terlepas dari harta ribawi tersebut? Fatwa menjawab pertanyaan tentang hal itu, semua anda bisa menyimaknya.

Tanggapan anda