APAKAH BOLEH MEMBERI NAMA ANAK WANITA DENGAN NAMA FIRDAUS ATAU JANNAH (SURGA)

Keterangan

Saya insyaallah sedang menunggu kelahiran, dan saya ingin memberinya nama Firdaus. Akan tetapi sebelum memberikan nama ini, saya ingin mengetahui hukum memberikan nama anak wanita dengan nama Firdaus atau Jannah?

Tanggapan anda