APAKAH BOLEH MEMBERI NAMA ANAK WANITA DENGAN NAMA FIRDAUS ATAU JANNAH (SURGA)

Keterangan

Saya insyaallah sedang menunggu kelahiran, dan saya ingin memberinya nama Firdaus. Akan tetapi sebelum memberikan nama ini, saya ingin mengetahui hukum memberikan nama anak wanita dengan nama Firdaus atau Jannah?

Download
Kirim komentar untuk Webmaster

Deskripsi terperinci

  APAKAH BOLEH MEMBERI NAMA ANAK WANITA DENGAN NAMA FIRDAUS ATAU JANNAH (SURGA)

  هل يجوز تسمية البنت باسم "فردوس" أو "جنة"؟

  [ Indonesia - Indonesian - إندونيسي ]

  Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajid

  محمد صالح المنجد

  Penterjemah: www.islamqa.info

  Pengaturan: www.islamhouse.com

  ترجمة: موقع الإسلام سؤال وجواب
  تنسيق: موقع islamhouse

  2013 - 1434

  APAKAH BOLEH MEMBERI NAMA ANAK WANITA DENGAN NAMA FIRDAUS ATAU JANNAH (SURGA)

  Saya insyaallah sedang menunggu kelahiran, dan saya ingin memberinya nama Firdaus. Akan tetapi sebelum memberikan nama ini, saya ingin mengetahui hukum memberikan nama anak wanita dengan nama Firdaus atau Jannah?

  Alhamdulillah

  Asal (hukum) dalam masalah penamaan anak dibolehkan dengan nama apapun selagi tidak ada larangan dalam agama terhadap nama itu.

  Disebutkan dalam kitab Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah, 11/331:

  “Asalnya adalah dibolehkan memberikan nama apa saja kecuali ada larangan tentang nama tersebut.”

  Tidak ada dalil –sepengetahuan kami- larangan memberi nama anak wanita dengan nama ‘Firdaus’ atau ‘Jannah’. Maka tidak mengapa memberi nama dengan kedua nama tersebut. Yaitu nama-nama yang mengandung arti baik dan lembut. ‘Firdaus’ dari segi bahasa adalah taman yang menghimpun semua apa yang ada dalam berbagai taman. Dan ‘Jannah’ adalah kebun yang ada pohon kurma dan pepohonan. Silahkan lihat di Al-Qamus Al-Muhith, hal. 725, 1532. Tahzibul Lughah, 13/104, 105 karangan Al-Azhari.

  Wallahu’alam.