TIDAK MENGAPA PENAMAAN BAYI DENGAN NAMA ‘IRAM FATIMAH’

Keterangan

Saudarku baru melahirkan bayi, dan dia ingin memberi nama ‘Iram Farimah’ apakah nama ini sesuai, apakah ada maknanya. Saya mohon arahan?

Tanggapan anda