APAKAH ANAK KECIL DIBOLEHKAN MEMBUNGKUKKAN BADAN KEPADA ORANG DEWASA KETIKA MEMBERIKAN PENGHORMATAN

Keterangan

Sesungguhnya masalah syirik penghormatan (penghargaan) sangat membingungkan diriku. Kami mempunyai kebiasaan anak kecil sedikit membungkukkan badan di depan orang besar (lebih tua). Sementara orang yang lebih tua menaruh tangannya di atas kepala anak kecil sebagai ungkapan kecintaan. Akan tetapi anak kecil tidak membungkukkan badan seperti orang rukuk.

Tanggapan anda