Dzikir-Dzikir Wudhu’

Keterangan

Amalan apakah yang dianjurkan ketika berwudhu’, dan apakah doa yang mesti diucapkan setelahnya?

Download
Kirim komentar untuk Webmaster

Deskripsi terperinci

  Dzikir-Dzikir Wudhu'

  أذكار الوضوء

  [ Indonesia - Indonesian - إندونيسي ]

  Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajid

  محمد صالح المنجد

  Penterjemah: www.islamqa.info

  Pengaturan: www.islamhouse.com

  ترجمة: موقع الإسلام سؤال وجواب
  تنسيق: موقع islamhouse

  2013 - 1434

  Dzikir-Dzikir Wudhu'

  Amalan apakah yang dianjurkan ketika berwudhu', dan apakah doa yang mesti diucapkan setelahnya?

  Alhamdulillah, tatacara wudhu' menurut syariat adalah sebagai berikut: Menuangkan air dari bejana (gayung) untuk mencuci telapak tangan sebanyak tiga kali. Kemudian menyiduk air dengan tangan kanan lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya sebanyak tiga kali. Kemudian membasuh wajah sebanyak tiga kali. Kemudian mencuci kedua tangan sampai siku sebanyak tiga kali. Kemudian mengusap kepala dan kedua telinga sekali usap. Kemudian mencuci kaki sampai mata kaki sebanyak tiga kali. Ia boleh membasuhnya sebanyak dua kali atau mencukupkan sekali basuhan saja. Setelah itu hendaknya ia berdoa:

  "Asyhadu allaa ilaaha illallah wahdahu laa syarikalahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, Allahummaj 'alni minat tawwabiin waj'alni minal mutathahhiriin."

  Artinya: Saya bersaksi bahwa tiada ilaah yang berhak disembah dengan benar selain Allah semata tiada sekutu bagi-Nya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Yaa Allah jadikanlah hamba termasuk orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri."

  Fatawa Lajnah Daimah V/231.

  Adapun sebelumnya hendaklah ia mengucapkan 'bismillah' berdasarkan hadits yang berbunyi:

  "Tidak sempurna wudhu' yang tidak dimulai dengan membaca asma Allah (bismillah)."

  H.R At-Tirmidzi No:56.

  Sumber-sumber, Referensi:

  www.islamqa.com

  Kategori ilmiyah: