BERKUMPULNYA KELUARGA DI MUSIM MAULID DAN ASYURO

Keterangan

Apakah boleh satu keluarga berkumpul, saudara dan sepupu, lalu makan bersama-sama pada moment tertentu atau pada hari raya (yang saya maksud dengan moment tertentu adalah seperti maulid, asyuro dan selainnya. Apa hukum mereka yang melakukan hal tersebut setelah seseorang selesai menghafal Al-Quran dan mengkhatamkan Al-Quran).

Sumber-sumber, Referensi:

www.islamqa.com

Kategori ilmiyah:

Tanggapan anda