Membaca Al-Qur’an Beramai-Ramai Untuk Seorang Yang Sakit

Keterangan

Bolehkah dibacakan Al-Qur’an beramai-ramai (lebih dari satu orang pembaca) untuk seorang yang sedang sakit?

Tanggapan anda