ARAHAN UNTUK PARA DAI DI LUAR

Kategori ilmiyah:

Keterangan

Kami para pemuda sedang menuju ke Barat untuk berdakwah kepada Allah, kami memohon kepada anda bekal nasehat dan arahan untuk dapat kami ambil faedah dalam perjalanan kami. Semoga Allah menjaga anda.

Tanggapan anda