Hukum Wanita Mencukur Rambutnya

Keterangan

Apa hukumnya wanita yang mencukur rambutnya?

Download
Kirim komentar untuk Webmaster

Deskripsi terperinci

  Hukum Wanita Mencukur Rambutnya

  حكم حلق المرأة رأسها

  [ Indonesia - Indonesian - إندونيسي ]

  Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajid

  محمد صالح المنجد

  Penterjemah: www.islamqa.info

  Pengaturan: www.islamhouse.com

  ترجمة: موقع الإسلام سؤال وجواب
  تنسيق: موقع islamhouse

  2013 - 1434

  Hukum Wanita Mencukur Rambutnya

  Apa hukumnya wanita yang mencukur rambutnya?

  Alhamdulillah, kaum wanita tidak dibolehkan mencukur rambutnya kecuali dalam keadaan darurat. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Ali bin Abi Thalib Radhiallahu 'Anhu bahwa Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wassalam melarang kaum wanita mencukur rambut mereka.

  Dan juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Khallal dengan sanadnya dari Qatadah dari 'Ikrimah ia berkata:

  "Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wassalam melarang kaum wanita mencukur rambut mereka."

  Al-Hasan Al-Bashri berkata: "Itulah al-mutslah (yang dilarang)."

  Al-Atsram berkata: "Saya mendengar Abu Abdillah ditanya tentang wanita yang tidak mampu merawat rambutnya, apakah ia boleh mengamalkan hadits Maimunah? Imam Ahmad menjawab: "Untuk apa ia mengamalkannya?" Dijawab: "Ia tidak mampu meminyaki dan merawatnya hingga rambutnya dipenuhi kutu." Beliau lantas menimpali: "Jika karena darurat, saya rasa ia boleh melakukannya!"

  Wallahu a'lam.

  Sumber-sumber, Referensi:

  www.islamqa.com

  Kategori ilmiyah: