MEMBERI HADIAH KEPADA ANAK-ANAK PADA HARI RAYA

Keterangan

Kami punya anak-anak kecil. Di negara kami telah terbiasa pada hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha memberikan anak-anak kecil apa yang dinamakan dengan ‘Idiyyah’ yaitu uang kecil, agar mereka bergembira. Apakah pemberian hadiah semacam ini termasuk bid’ah atau tidak ada apa-apa?

Download
Kirim komentar untuk Webmaster

Deskripsi terperinci

  MEMBERI HADIAH KEPADA ANAK-ANAK PADA HARI RAYA

  إعطاء الأطفال العيدية في العيدين

  [ Indonesia - Indonesian - إندونيسي ]

  Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajid

  محمد صالح المنجد

  Penterjemah: www.islamqa.info

  Pengaturan: www.islamhouse.com

  ترجمة: موقع الإسلام سؤال وجواب
  تنسيق: موقع islamhouse

  2013 - 1434

  MEMBERI HADIAH KEPADA ANAK-ANAK PADA HARI RAYA

  Kami punya anak-anak kecil. Di negara kami telah terbiasa pada hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha memberikan anak-anak kecil apa yang dinamakan dengan 'Idiyyah' yaitu uang kecil, agar mereka bergembira. Apakah pemberian hadiah semacam ini termasuk bid'ah atau tidak ada apa-apa?

  Alhamdulillah

  Tidak apa-apa hal itu. bahkan itu termasuk kebiasaan yang baik, memberi kegembiraan kepada orang Islam. Baik dewasa maupun anak-anak. Dimana hal itu termasuk urusan yang dianjurkan oleh agama.

  Wabillahit taufik shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para shahabatnya. Selesai

  Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Buhuts Al-Ilmiyah Wal Ifta'

  Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Abdul Aziz Ali Syekh, Syekh Sholeh AL-Fauzan, Syekh Bakr Abu Zaid.

  Sumber-sumber, Referensi:

  www.islamqa.com

  Kategori ilmiyah: