Keterangan

Buku ini berisi 80 hadits yang mencakup masalah akidah, ibadah dan muamalah yang dilengkapi dengan biografi perawi dan faedah-faedah hadits.

Tanggapan anda