• Amharia

  PDF

  Islam adalah satu satunya agama yang diridhai Allah ta'ala untuk semua umat manusia. Allah ta'ala tidak akan menerima agama selainnya dari seseorang. Ia adalah agama yang memberikan pemecahan terhadap semua persoalan yang dihadapi dunia saat ini. Sesungguhnya mengambil/memegang dan mempraktikkannya merupakan jaminan untuk menyelesaikannya. Risalahnya adalah universal lagi paripurna untuk semua sisi kehidupan dan rakyatnya. Buku ini mencakup penjelasan risalah Islam yang kekal, berupa dasar dasar dan prinsip prinsipnya yang mendasar, yang tergambar dalam rukun Islam dan iman, menjelaskan karasteristik dan keindahannya yang tergambar dalam hukum hukum dan syari'atnya. Juga meliputi penjelasan masalah masalah ekonomi, sosial, politik, akhlak dan hak hak manusia dalam Islam.

 • Amharia

  PDF

  Pengarang, Penulis : Muhammad Sani Habib Editor : Muhammad Sa’id Faqadu

 • Amharia

  PDF

  Pengarang, Penulis : Muhammad Abdullah Shalih Al-Suhaim

  Islam: Dasar Dasar dan Prinsip Prinsipnya: Pengarang berkata -semoga Allah ta'ala memberi pahala kepadanya: ...Saya sudah berusaha -sebatas kemampuan- untuk memaparkan Islam di dalam buku ini secara ringkas, berupa pengenalan rukun rukun Islam dan prinsip prisipnya yang agung, dan yang harus dijelaskan berupa pengenalan sebagian masalah dan persoalan yang harus dikenalkan ketika berdakwah kepada Islam.

Tanggapan anda