Agar tidak sibuk dengan aib orang lain

Keterangan

Dalam video ini, Syekh Shalih Al-Ushaimi menerangkan kiat-kita untuk menjaga diri dari menyibukkan diri dengan aib orang lain

Download
Kirim komentar untuk Webmaster