Masjid 7 di Madinah

Keterangan

- Video dokumentasi yang menjelaskan tentang tujuh masjid di Madinah yang dibangun disekitar parit pada perang Ahzab. Ketujuh masjid ini dibangun sekitar 300 tahun setelah peristiwa hijrah sehingga tidak ada kaitannya dengan para shahabat Nabi yang namanya diabadikan sebagai nama masjid-masjid tersebut……

Tanggapan anda