Satu Menit di Bulan Ramadhan - Edisi 05 - Uzur Uzur Yang Membolehkan Berbuka (Safar)

Satu Menit di Bulan Ramadhan - Edisi 05 - Uzur Uzur Yang Membolehkan Berbuka (Safar)

Penceramah :

Keterangan

Program Ramadhan karya Syaikh Fahd al-Ubayyan yang berjudul 'Satu Menit di Bulan Ramadhan' membahas tentang berbagai masalah tentang Ramadhan, di antaranya tentang uzur uzur yang membolehkan berbuka (safar)

Kategori ilmiyah:

Tanggapan anda