Mga Tanong at Sagot

Reviewing:

Description

Napapaloob sa audio na ito ang pagsagot ni Ust. Samsudin panuntungan sa mga katanungan mula sa ilang mga kapatid sa Islam.
1-Paraan kung paano maniwala sa kaisahan ni Allah. 2- Ang Pagsasalah lang ba ang dapat gawin?3- Ano ang batayan ng muling pagkabuhay? At marami pang ibang mga tanong tungkol sa Islam.

Download
Send a comment to Webmaster

Sources:

Categories: