SO MGA RUK’N KO SAMBAYANG (IRANON)

Lecturere :

Description

Piyamagusay saya o muhader so mga ruk'n o sembayang ago kala niyan e arga, ago antunaa e masusuwa igira a minibgak so isa sa giya mga ruk'n.

Download
Send a comment to Webmaster

Sources:

Categories: