შეიძლება თუ არა ქალმა ჯუმა რომ ილოცოს?

المُفتي :

ترجمة:

نبذة مختصرة

შეიძლება თუ არა ქალმა ჯუმა რომ ილოცოს

التصانيف العلمية:

رأيك يهمنا