ქალს შეუძლია თუ არა მიცვალებულის ნამაზის ლოცვა?

Mufti :

Translation:

Reviewing:

Categories:

Description

როგორც ვიცით ქალები მიცვალებულის ნამაზზე არ ესწრებიან. ისლამში ქალებს მიცვალებულის ნამაზის ლოცვა ეკრძალებათ? კითხვას პასუხობს პატივცემული შეიხი მუჰამმედ საიჰ ალ მუნაჯჯიდი (ალლაჰმა დალოცოს და შეიწყალოს იგი).

feedback