ელ-მუჰეიმინ

Reviewing:

Description

სამყაროს ყოველი საქმის მომწყობი. ყოვლის მხედველ-მეთვალყურე, თავისი მმართველობის ქვეშ ამყვანი და მფარველი.

Download
Send a comment to Webmaster

Categories:

feedback