ელ-მუჰეიმინ

Reviewing:

Categories:

Description

სამყაროს ყოველი საქმის მომწყობი. ყოვლის მხედველ-მეთვალყურე, თავისი მმართველობის ქვეშ ამყვანი და მფარველი.

feedback