იმედი და შიში

იმედი და შიში

Lecturere :

Reviewing:

Categories:

Description

განაცხადი მნიშვნელობა შიში და იმედი ისლამი

feedback