რას ნიშნავს შუამავლის სიყვარული

რას ნიშნავს შუამავლის სიყვარული

Lecturere :

Reviewing:

Description

ძვირფასი ალიმის მუჰამმედ სალიჰ ბინ ფევზან ალ-ფევზანი პასუხობს კითხვაზე: რას ნიშნავს შუამავლის ს.ა.ს. სიყვარული და როგორ უნდა გამოვხატოთ მის მიმართ ჭეშმარიტი სიყვარული?

Download
Send a comment to Webmaster

Categories: