რას ნიშნავს შუამავლის სიყვარული

რას ნიშნავს შუამავლის სიყვარული

المُحاضر :

مُراجعة:

نبذة مختصرة

ძვირფასი ალიმის მუჰამმედ სალიჰ ბინ ფევზან ალ-ფევზანი პასუხობს კითხვაზე: რას ნიშნავს შუამავლის ს.ა.ს. სიყვარული და როგორ უნდა გამოვხატოთ მის მიმართ ჭეშმარიტი სიყვარული?

التصانيف العلمية:

رأيك يهمنا