كرمانجیكرنا (متن الغایه‌ والتقریب)

Author :

Description

فقهێ شافعییه‌ و ژ كتێبێت گرنگن و گه‌له‌ك گرنگیدانا پێ هاتیه‌ دان و چه‌ند جاران هاتیه‌ شروڤه‌كرن و هه‌ركه‌سێ فقهێ شافعی بخوینیت هه‌وجه‌ی ڤێ كتێبێیه‌

Download
Send a comment to Webmaster

Categories: