Илимий классификациялар

معلومات المواد باللغة العربية

Medicine and Treatment and Islamic Faith-Healing

Элементтердин саны: 2

  • Кыргызча

    PDF

    Бишкек шаарындагы белгил\ фитобиотерапевт, медицина илимдеринин кандидаты, «Ажыкан» атындагы элдик медицина борборунун жетекчиси Ажыкан уулу Турсунбек Есенаманов калемине таандык болгон бул макалада даараттын медициналык пайдалары жънндъ айтылат.

  • Кыргызча

    PDF

    Ар бир оорунун шыпаасы бар…