Ebikuyamba Okutereera Nokunywera

Okunyonyolako akatono

Yannyonnyola shk. Amakulu gokunywera nokutereera, nensonga ezikuyambako kwekyo (yayogera ensonga mukaaga kuzo)

Okuddamu kwo