Okunyonyolako akatono

Yannyonnyola Shk. Obukulu n’obulungi bwokumanya, n’empisa ezitekeddwa okuba n’omuyize, nga empisa ennungi, obwetowaze, okuwa abamanyi ekitiibwa, obutayogera yogera nnyo obuguminkiriza nebirala

Okuddamu kwo