Okunyonyolako akatono

Yannyonnyola shk. Amakulu ga Kusuufu, nalwaki esswala ya kusuufu yalaalikibwa, okulamula kwayo, n’ekifo kyayo mubusiraamu, n’engeri gy’esaalibwamu, era nti embeera eno gweba esaanzewo kimugwanidde okuyitiriza okkola emirimu emirungi

Okuddamu kwo