Emiteeko Gya Tawuhiid

Okunyonyolako akatono

.Shk. Yannyonnyola mu musomo guno amakulu ga tawuhiid, emiteeko gye, n’obukulu bwe, nobujulizi kubuli muteeko

Emiteeko:

Okuddamu kwo