Okwenenya Eri Allah

Okunyonyolako akatono

Yannyonnyola shk. amakulu g’okwenenya n’obukulu bwakwo, era nti okwolesa amazambi zezimu kunsonga eziviirako obutasonyiyibwa era nti tekirizibwa kywolesa bumogo bwabala.

Emiteeko:

Okuddamu kwo