Ebimu Kubibinja Ebyabula

Okunyonyolako akatono

Yannyonnyola shk, ebibinja bibiri ebyabula ba Murjia, ne bakhawaarij, n’emisingi kwebazimbira enkola yabye nengeri gyebawukana kunkola yabasalafu

Okuddamu kwo