Okusiiba Ramadhan

Okunyonyolako akatono

Amakulu g’okusiiba, ekifo kyakwo nebyafaayo byakwo, obuluungi bwakwo nebyeyawulidde byakwo, ebivunanyizibwa kumusiibi.

Okuddamu kwo