Okuwulira N’okugondera Abakulembeze

Okunyonyolako akatono

Yannyonnyola shk. Amakulu gomukulembeze, nobukulu bwokumugondera nokwekwata kubumu.

Okuddamu kwo