Okuwolerezebwa

Okunyonyolako akatono

Yannyonnyola shk. Obukulu bwokuwolerezebwa, era nti quran nokusiiba bijja kuwolereza abaddu kulunaku lwenkomerero, era nti ne nabbi (s.a.w) ajja kuwolereza ekibiina kye, n’akakwakkulizo k’okuwolereza kusiima kwa allah

Okuddamu kwo