Obubi Bw’obugayaavu Mu Ibaada

Okunyonyolako akatono

Yannyonnyola shk. Nti obugayavu mu ibaada kivirako okufa kw’omutima, n’okugoberera okwagala kwagwo, era nga kiretera n’okkola ebyonoono.

Okuddamu kwo