ENKOLA YABASALAF MUKUNOJJOLA ABABAAWUKANYEKO

Okunyonyolako akatono

YANNYONNYOLA SHK. OKUSOOKA ABATAKKIRIZIBWA KUNOJJOLWA NGA BANABBI, BASWAHABA, N’ABABAGOBERERA, NEBA IMAAM B’AMADHIHAB, N’ABO ABAKKIRIZIBWA OKUNOJJOLWA, ERA NTI EKYO KIYIMIRIDDEWO KU MAZIMA NOBWENKANYA

Okuddamu kwo