Categories

 • Lithuanian

  PDF

  Šioje knygoje labai paprastai ir suprantamai pristatomi islamo tikėjimo ramsčiai.

 • Lithuanian

  PDF

  Ar atradai jo tikraji grozi?

 • Lithuanian

  PDF

  „Vienintelė ir ta pati Žinia“ - tai knyga, skirta nuoširdžiai, sąžiningai ir be išankstinio nusistatymo beieškantiems tiesos.

 • Lithuanian

  PDF

  Tikėjimas pagal Koraną ir sunną: knygelė, pateikianti svarbiausius tikėjimo klausimus ir atsakymus į juos, paremtus įrodymais iš Korano ir sunnos, tam, kad skaitytojas neabejotų atsakymų teisingumu. Teisingai suvokti joje išdėstytus dalykus privaloma kiekvienam, nes Allaho Viendievystės (tauchyd) doktrina yra Jo, Aukščiausiojo, turimų teisių šioje žemėje ir Amžinybėje pagrindas.

 • Lithuanian

  PDF

  Šiame trumpame veikale kalbama apie vudū, ghusl ir maldą pagal tai, kas apie juos paminėta Korane ir sunnoje

 • Lithuanian

  PDF

  Ši nuostabi knygelė įvairiais aspektais pasakoja apie Pranašą Muchammedą (taika jam ir Allaho palaima). Joje pristatomi kai kurie jo mokymai ir suteikiama galimybė žvilgtelėti į jo gyvenimą bei būdo savybes. Be to, joje pateikiama, kas kitose pasaulio knygose rašoma apie jį, bei minimi įvairių mokslo šakų specialistų žodžiai apie Pranašą Muchammedą (taika jam ir Allaho palaima), giriantys jį ir besižavintys jo kilniais būdo bruožais bei jo įgyvendintais išsamiais, visa apimančiais įstatymais.

 • Lithuanian
feedback